obsluga techniczna obiektu

Jak profesjonalna obsługa techniczna obiektu przyczynia się do zwiększenia jego wartości?

Nieruchomości, podobnie jak i inne dobra materialne, z czasem ulegają różnorodnym awariom. To normalna kolei rzeczy, że aby utrzymać je w dobrym stanie należna jest właściwa ich obsługa. Czy może ona też podnieść wartość nieruchomości?

Rynek deweloperski wciąż jest w rozkwicie – powstają nie tylko nowe domy i mieszkania, ale również biurowce. Aby utrzymać, a nawet podnieść ich wartość, konieczna jest odpowiednia obsługa techniczna, która gwarantuje nieprzerwaną możliwość korzystania z danego obiektu.

Po co obsługa techniczna w budynkach?

Współcześnie budynki wyposażone są w wiele elementów elektronicznych, jak domofony czy bramy wjazdowe, z którym korzystamy nieustannie. Do tego w komplecie mamy windy i oświetlenie, a także zamki elektroniczne, które z czasem mogą ulec uszkodzeniu. Dochodzi do tego zarówno z powodu nieprawidłowego użytkowania, jak i po prostu zużycia danego sprzętu, dlatego też musi on od czasu do czasu zostać naprawiony.

W budynkach są również instalacje elektryczne, wodne czy kanalizacyjne, które na skutek ciągłej eksploatacji mogą się na przykład rozszczelnić. Brak natychmiastowej reakcji może wiązać się z kosztowną i długotrwałą awarią, której koszty musi ponieść właściciel budynku.

Profesjonalna obsługa techniczna obiektów to wsparcie zarówno dla wspólnot, jak i właścicieli budynków, dzięki czemu do tego typu awarii nie dochodzi lub jej skutki są minimalizowane.

Czym zajmuje się obsługa techniczna obiektów?

Obsługa techniczna budynków to między innymi i przede wszystkim realizacja kontroli budynków. Codzienne przeglądy sprawiają, że bardzo szybko dochodzi do wykrycia poszczególnych usterek, a tym samym istnieje możliwość szybkiego ich usunięcia, dzięki czemu użytkowanie obiektu nie jest zagrożone.

Obsługa techniczna zajmuje się również regularnym sprawdzaniem stanu technicznego całego budynku i nadzoruje obowiązkowe przeglądy. Zalicza się do nich zarówno przeglądy elektryczne, jak i wentylacyjne, które mają wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Czy właściwa obsługa techniczna obiektów może podnieść wartość nieruchomości?

Wartość nieruchomości to nie tylko wartość gruntu, która z każdym rokiem idzie w górę. Na cenę mieszkania czy biura wpływa także jakość samego obiektu. Aby dany budynek faktycznie gwarantował płynne użytkowanie, niezbędne jest przeprowadzanie stałych napraw i konserwacji – mniej awarii, większa wartość nieruchomości.

Budynki, które są konserwowane we właściwy sposób od momentu odbioru, oceniane są jako bardziej komfortowe, co zdecydowanie podnosi ich wartość rynkową. Nie ma budynków, ani elementów instalacji, które z czasem nie ulegają awarii, szczególnie jeśli z danego miejsca korzysta wiele osób. Zapewnienie właściwej opieki nad budynkiem, czyli jego ciągła konserwacja, gwarantuje że użytkowanie obiektu przebiega w sposób nieprzerwany, a zatem budynek na siebie zarabia.

Podobne wpisy