Jak profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości minimalizuje ryzyko awarii

Jak profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości minimalizuje ryzyko awarii?

Awarie zdarzają się w najmniej spodziewanych momentach i zawsze utrudniają funkcjonowanie. Wielu z nich można było zapobiec dzięki stałej obsłudze technicznej i regularnej konserwacji. Których z nich można uniknąć z niemal 100% pewnością?

Awarii może ulec każdy sprzęt czy instalacja – wynika to zarówno ze złego użytkowania, jak i po prostu użytkowania codziennego. Budynki w tym wypadku można porównać do samochodu – jeśli nie przeprowadzamy regularnego przeglądu i napraw, po pewnym czasie przestaje jeździć. Nie inaczej jest z budynkami – czasem lepiej dmuchać na zimne, aby uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.

Jakie awarie zdarzają się w nieruchomościach?

Współczesne budynki, zarówno mieszkalne, jak i biurowe, wyposażone są w wiele skomplikowanych instalacji, a także w elementy elektroniczne. Z czasem w wyniku częstego, ale też i nieprawidłowego użytkowania ulegają zużyciu, co w konsekwencji prowadzi do kosztownej awarii i równoznaczne jest z wymianą całego urządzenia.

Część z nich, gdyby przeprowadzona została regularna i właściwa konserwacja wciąż mogłaby być swobodnie użytkowana, a wymiana dotyczyłaby na przykład jedynie kilku części, co wpłynęłoby na oszczędności. Podobnie jest z instalacjami elektrycznymi, czy wodno-kanalizacyjnymi – w momencie, gdy szybko zostanie wykryta drobna usterka, ryzyko poważnej awarii zostaje zniwelowane, a koszty naprawy są naprawdę niewielkie. 

W tego typu kwestiach pomocna jest profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości, która sprawuje nadzór nad stanem technicznym budynków i dokonuje drobnych napraw, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko większej awarii.

Jakie są najpopularniejsze awarie w budynkach?

Współczesne budynki wyposażone są w wiele zabezpieczeń – przeciwpożarowych czy antywłamaniowych. Większość z nich to zamki elektromagnetyczne, które ulegają drobnym awariom. Skutki tego typu awarii na ogół nie są groźne – drzwi pozostają otwarte. Zdarza się jednak, że na skutek uszkodzenia pozostają trwale zamknięte, co znacznie utrudnia komfort korzystania z nieruchomości. Stały przegląd, a także obecność obsługi technicznej w obiekcie pozwala na szybką naprawę, dzięki czemu użytkowanie budynku przebiega bez zakłóceń. Podobne awarie dotyczą szlabanów czy bram wjazdowych.

Znacznie poważniejsze awarie związane są z przeciekiem kanalizacji czy niesprawną instalacją elektryczną. Znalezienie wycieku na czas pozwala na szybkie załatanie problemu, a tym samym minimalizujemy ryzyko pęknięcia znacznie większego fragmentu rur i zalanie mieszkania, biur czy części wspólnych. 

Nie inaczej jest w przypadku instalacji elektrycznej – drobne spięcie może skutkować odcięciem budynku od prądu, a nawet w skrajnych wypadkach doprowadzić do pożaru. 

Co może zaoferować obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości jest wsparciem dla jego użytkowników – zauważony problem, do którego zalicza się wykrycie wycieku, spięcie w instalacji elektrycznej czy niedziałający zamek wystarczy zgłosić do zarządcy, który składa zgłoszenie. 

Dzięki obecności obsługi na terenie obiektu naprawa zostaje wykonana w krótkim terminie, a w przypadku gdy wymagane jest zaangażowanie osób odpowiedzialnych za daną instalację, obsługa techniczna obiektu zgłasza do właściwego urzędu lub firmy i egzekwuje wykonanie naprawy.

Obsługa techniczna obiektów jest od tego, aby zapobiec poważnym awariom lub zminimalizować ich skutki, tak aby użytkowanie danego obiektu przebiegało bezproblemowo.

Podobne wpisy