obsluga_techniczna

Na czym polega obsługa techniczna obiektów?

Opieka techniczna obiektów to usługi związane z utrzymaniem dobrego stanu różnego rodzaju nieruchomości. Praca firmy oferującej obsługę techniczną obiektów zajmuje się między innymi regularnymi przeglądami instalacji, konserwacją i wykonywaniem bieżących prac remontowych. Takie działanie pozwala zarządcom nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych na zapewnienie mieszkańcom maksimum bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu jak najlepszej kondycji budynku przez jak najdłuższy czas. Zobaczymy, na czym polega usługa obsługi technicznej obiektów.

Obsługa techniczna obiektów – jakie prace wchodzą w zakres usług?

Ustawa o Prawie Budowlanym nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu. W ramach tego obowiązku wymagane jest przeprowadzenie raz w roku przeglądu technicznego budynku, a szczególnie elementów narażonych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i innych czynników niszczących oraz przeglądu urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych. Oczywiście do wykonania takiego przeglądu należy mieć specjalne uprawnienia, dlatego większość zarządców nieruchomości podpisuje umowę z profesjonalną firmą, oferującą obsługę techniczną obiektów. W ramach takich usług dobra firma zapewnia między innymi:

  • opiekę techniczną i pogotowie techniczne 24h: okresowa konserwacja budynku i przegląd całego zaplecza technicznego oraz całodobowe Pogotowie Techniczne do nagłych sytuacji, wymagających szybkiej interwencji;
  • usługi elektryczne: wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, wykonywanie instalacji odgromowych, projektowanie i wykonywanie systemów zasilania awaryjnego, wykonywanie pomiarów okresowych, instalacje inteligentnego domu itp.;
  • instalacje niskonapięciowe i sieci strukturalne: np. instalacje domofonowe i wideodomofonowe, a także inne instalacje związane z monitoringiem i systemami alarmowymi;
  • kontrole i pomiary: obsługa techniczna obiektów to także regularne kontrole i pomiary systemów oraz instalacji;
  • dobra firma zapewniająca obsługę techniczną obiektów wykonuje prace już od etapu projektowania, aż do uruchomienia danego systemu, instalacji; w zakres usług wchodzi także profesjonalne doradztwo oraz usługi nadzoru budowlanego;
  • wykończenia wnętrz: praca wykończeniowa we wnętrzach również może wchodzić w zakres obsługi technicznej obiektów. W tym zakresie firma może wykonywać między innymi: malowanie, tapetowanie, wyburzanie, montaż lamp i innych elementów elektrycznych, ogólne prace remontowe i przebudowy.

Jakie są zalety korzystania z obsługi technicznej obiektów?

Regularne przeglądy techniczne budynków są zobligowane ustawą, jednak każdy zarządca lub właściciel, oprócz standardowego przeglądu, powinien postawić także na dodatkowe prace związane z obsługą techniczną. Korzystanie z usług profesjonalnej firmy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku i zapewnienie konstrukcji jak najlepszej kondycji. Obsługa techniczna obiektów to szereg działań, których celem jest utrzymanie danego obiektu w dobrym stanie i zapobieganie ewentualnym awariom.

Podobne wpisy