Facility Management Consulting

Dla MKB Madex każdy budynek jest jak złożony mechanizm: tylko jeśli zadbamy o wszystkie jego elementy, całość będzie pracować z maksymalną efektywnością. To główna idea Facility Management – zintegrowanego zarządzania budynkami.

Wysoka pozycja MKB Madex na rynku warszawskim to potwierdzenie najlepszych praktyk w zakresie jakości oferowanych usług, zarządzania personelem oraz innowacją. W kulturę organizacyjną firmy wpisują się takie wartości, jak szacunek, uczciwość i dążenie do doskonałości.

Skutecznie dbamy o to, aby inwestycja w wynajem nieruchomości przynosiła oczekiwane zyski. Nasze zadanie polega nie tylko bieżącym serwisowaniu i konserwacji infrastruktury nieruchomości, ale także na optymalizacji. Doradzamy, jak obniżyć koszty użytkowania obiektów, a także zorganizować cały system zarządzania technicznego w ramach Facility Management.

Oferujemy naszym Klientom usługi w zakresie technicznego wyposażenia lokali/budynków oraz profesjonalną obsługę serwisową. W ramach serwisu świadczymy takie usługi, jak: optymalizacja instalacji pod względem zużycia energii w budynku, nadzór nad bezawaryjnym funkcjonowaniem instalacji, inspekcje, konserwacje i remonty, zarządzanie częściami zamiennymi, a także usuwanie awarii oraz modernizacje i rozbudowy instalacji.

Z naszych doświadczeń wynika, że efektywne zarządzanie może znacząco wspierać realizację Państwa celów biznesowych w branży wynajmu nieruchomości.