FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

W Naszym dziale opisaliśmy najcześciej otrzymywane pytania, oraz podpowiedzi, jak najefektywniej zarządzać budynkiem.
Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu.

Jaka jest opłacalność korzystania z pomp ciepła i kolektorów słonecznych?

Technik HVAC MKB Madex:

Pompy ciepła i kolektory słoneczne wykorzystują energię odnawialną produkowaną „za darmo”, jednak do jej przetworzenia w ciepło użyteczne, potrzebne są urządzenia zasilane energią elektryczną. W rzeczywistości ponosimy więc pewne koszty jej pozyskania choć są one znacznie niższe niż z konwencjonalnych źródeł ciepła. Pompy ciepłą mogą być wykorzystywane do ogrzewania domu, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a ich wskaźnik efektywności oscyluje w granicach 4 – 6, co oznacza, że do pozyskania 4 lub 6 kW mocy grzewczej potrzeba tylko 1 kW mocy elektrycznej. Jednak otrzymanie taniej energii cieplnej okupione jest wysokimi kosztami inwestycyjnymi i przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić analizę ekonomiczną dla konkretnego budynku.

Kolektory słoneczne natomiast służą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej i mogą zaspokoić do 70% potrzebnej do tego celu energii. Opłacalność ich instalowania zwiększa się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepłą wodę, zatem warto brać takie rozwiązanie pod uwagę przy zagwarantowaniu ciepłej wody dla wieloosobowej rodziny.

Jak racjonalnie korzystać z energii elektrycznej?

Elektryk MKB Madex:

Przeciętne roczne zużycie energii elektrycznej w domach jednorodzinnych szacowane jest na 3000 – 4000 kWh, jeśli elektrycznej nie wykorzystuje się do podgrzewania wody i ogrzewania. Orientacyjnie można przyjąć, że udział w ogólnym zużyciu energii elektrycznej poprzez poszczególne grupy odbiorników kształtuje się następująco:

 • chłodziarki – 28%
 • oświetlenie – 20%
 • kuchenka elektryczna – 20%
 • pralka – 10%
 • sprzęt RTV – 12%
 • inne odbiorniki – 10%

Przy racjonalnym użytkowaniu tego sprzętu oszczędności energii mogą sięgać nawet 30 – 40 %.

W jakim stopniu oświetlenie energooszczędne wpływa na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej?

Elektryk MKB Madex:

W tradycyjnych żarówkach tylko ok 5 – 8 % pobieranej energii elektrycznej zamienia się w światło, a reszta – w ciepło. Znacznie większą efektywnością emitowania światła charakteryzują się świetlówki, zużywające ok. 5 razy mniej energii niż zwykłe żarówki przy takim samym natężeniu oświetlenia. W instalacjach domowych wykorzystywane są głównie tzw. świetlówki kompaktowe, które bez problemu można wkręcić w standardowe oprawki z gwintem E 27 lub E 14.

Jak można bez ponoszenia wydatków na zakup nowych energooszczędnych urządzeń zmniejszyć zużycie prądu?
Elektryk MKB Madex: Podstawowa zasadą jest unikanie marnotrawienia energii, a więc wyłączanie zbędnego oświetlenia, wykorzystywanie pełnej pojemności pralek i zmywarek, nastawianie termostatu na optymalną dla przechowywanych produktów temperaturę wewnątrz chłodziarki. Przy korzystaniu z kuchenek elektrycznych warto tak zorganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich nagrzewania. Oczywiście należy gotować wykorzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to zużycie energii, ale również przyspiesza gotowanie. Ważny jest również dobór odpowiednich garnków i patelni, aby całą powierzchnią przylegały do płyty. Chłodziarka, która stoi w pobliżu grzejnika lub nasłonecznionego okna z pewnością zużyje więcej energii elektrycznej niż wtedy, gdy ustawiona zostanie z dala od zewnętrznych źródeł ciepła. Trzeba również zapewnić dobrą wentylację z tyłu chłodziarki, aby ciepło ze skraplacza nie nagrzewało jej wnętrza. Przechowywane produkty przed umieszczeniem w chłodziarce powinny być ostudzone przynajmniej do temperatury pokojowej, a parownik trzeba systematycznie odmrażać, jeśli chłodziarka nie ma automatycznego systemu odszraniania. Pozornie niewielki pobór energii elektrycznej przez sprzęt elektroniczny utrzymywany w stanie czuwania „stand by”, jak też podłączone ładowarki, w ogólnym rozrachunku znacząco wpływa na zużycie energii. Orientacyjnie można przyjąć, że łączna moc „czuwania” wszystkich podłączonych odbiorników wynosi 20 – 50 W, co w skali miesiąca powoduje zużycie energii elektrycznej na poziomie 10 – 20 kWh. Wygodnym sposobem na uniknięcie takiego marnotrawstwa jest podłączenie tych urządzeń do listwy zasilającej wyposażonej w wyłącznik, ale niestety powoduje to w niektórych urządzeniach wykasowanie również zaprogramowanych nastawień.
Czy rodzaj używanego sprzętu domowego wpływa na oszczędność energii elektrycznej?

Elektryk MKB Madex:

Część urządzeń elektrycznych, których użytkowanie znacząco wpływa na zużycie energii klasyfikowana jest do klas energetycznych oznaczanych literami od A (najefektywniejsza) do G (o niskim efektywności wykorzystania energii). Produkowane są też „super” elektrooszczędne urządzenia z symbolami A+ i A++.


Wysoka efektywność energetyczna jest szczególnie istotna w sprzęcie gospodarstwa domowego o dużej mocy, z którego korzysta się często i przez dłuższy czas, gdyż znacząco wpływa ona na ogólne zużycie energii elektrycznej. Dlatego przy zakupie takich urządzeń jak pralka, chłodziarka, zmywarka czy kuchenka trzeba zwracać uwagę na podawaną przez producenta klasę energetyczną, gdyż różnice w poborze energii przez podobny sprzęt o różnych klasach energetycznych mogą dochodzić do 20 – 30 %.

Czy przed zakupem działki trzeba sprawdzić dostępność do sieci elektroenergetycznej?

Elektryk MKB Madex:


O zapewnienie dostępu do sieci elektroenergetycznej powinniśmy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, bowiem energia elektryczna potrzebna będzie do zasilania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na budowie.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie możliwości podłączenia przyszłego budynku do sieci elektroenergetycznej. Na terenach pozbawionych infrastruktury technicznej, a więc z dala od istniejących zabudowań. Doprowadzenie energii elektrycznej może być utrudnione ze względów technicznych i formalnych. Jeśli teren, na którym znajduje się działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jest pod budownictwo, nie trzeba będzie występować z zapytaniem do dystrybutora energii elektrycznej o możliwość doprowadzenia energii elektrycznej. Jeśli jednak takiego planu jeszcze nie ma i składamy do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie od wybranego dystrybutora zapewnienia o możliwości podłączenia przyszłego budynku do sieci elektroenergetycznej.

Czym kierować się przy doborze oświetlenia w domu?

Elektryk MKB Madex:

Planując rozmieszczenie oświetlenia pomieszczeń trzeba uwzględnić jego przeznaczenie, sposób użytkowania, wygodę obsługi jak i estetykę zamontowanych lamp i opraw, a natężenie i ukierunkowanie światła należy dostosować do charakteru wykonywanych czynności. Trzeba tez zwrócić uwagę na to, aby nie instalować dużej liczby żarówek o małej mocy, a zakładać ich mniej, ale mocniejszych.

Skontaktuj się z nami – w celu poznania szczegółów wykonania prawidłowego oświetlenia przez pracowników MKB MADEX:

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czy warto instalować oświetlenie awaryjne?

Elektryk MKB Madex:

Samoczynnie – załączające się oświetlenie awaryjne w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub uszkodzenia w instalacji domowej zwiększa bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, chroni bowiem przed możliwością potknięcia się, upadku gdy niespodziewanie zgaśnie światło. Instalację taką można wykonać jako zasilaną centralnie z akumulatora lub formie pojedynczych opraw wyposażonych we własne źródło zasilania. Rozmieszczenie punktów oświetlenia awaryjnego powinno umożliwiać swobodne przemieszczanie się po domu, a więc montujemy je przede wszystkim w korytarzach, łazience, kuchni.

Jak postępować w przypadku awarii zasilania?

Elektryk MKB Madex:

Wyłączenie dopływu energii elektrycznej może być spowodowane zadziałaniem urządzeń zabezpieczających w instalacji domowej (bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych) jak też awarią w sieci zasilającej lub pracami prowadzonymi przez dystrybutora energii elektrycznej. Wstępnie, przyczynę awarii określamy obserwując sąsiednie domy (czy pali się w nich światło), oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki kontrolne zasilania w rozdzielnicy.

Brak światła w okolicy świadczy o uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt ten ewentualnie zgłaszamy na pogotowie energetyczne pod numer telefonu – 991. Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy sprawdzić w rozdzielnicy czy nie zadziałały zabezpieczenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia w instalacji. Trzeba również sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy próbie załączenia, zabezpieczenie natychmiast reaguje, należy odłączyć wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. Gdy zabezpieczenia nie reagują – podłączamy kolejno poszczególne odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia w momencie włączenia jednego z nich wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym urządzeniu. Może się też zdarzyć, że zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, do których nie mamy dostępu. W takiej sytuacji należy powiadomić pogotowie energetyczne.

Gdzie umieścić i jak wyposażyć rozdzielnicę główną?

Elektryk MKB Madex:

Rozdzielnica główna, która pełni funkcję centrali sterująco – zabezpieczającej powinna być zlokalizowana w pobliżu wejścia do domu w miejscu łatwo dostępnym. Najczęściej montowana jest w wiatrołapie lub hollu. Wielkość rozdzielnicy określa liczba modułów aparatury możliwych do zainstalowania w jej wnętrzu, co z kolei zależy od stopnia rozbudowania instalacji domowej. W domach jednorodzinnych rozdzielnica powinna umożliwiać zamontowanie przynajmniej 24 modułów, a także uwzględniać wolne miejsca na ewentualną rozbudowę instalacji. Podstawowym wyposażeniem rozdzielnicy jest główny wyłącznik nadmiarowoprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów. W rozdzielnicy montuje się również dodatkową aparaturę: zabezpieczającą np. ochronniki przeciwprzepięciowe, sterującą np. styczniki, zegary oraz sygnalizacyjną np. lampki kontrolne.

W rozdzielnicy warto umieścić także główny wyłącznik odłączający dopływ energii elektrycznej do urządzeń nie wymagających stałego zasilania. Dzięki niemu nie trzeba będzie kontrolować przed opuszczeniem domu czy wszystkie odbiorniki zostały odłączone, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowania instalacji.

Jaka powinna być liczba obwodów w domowej instalacji elektrycznej?

Technik HVAC MKB Madex:

Liczba obwodów w domowej instalacji zależy od rozmieszczenia gniazd i punktów oświetleniowych oraz rodzaju i mocy urządzeń elektrycznych. Każdy obwód chroniony jest oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym o prądzie nominalnym dobranym do obciążenia tego obwodu – zwykle 6 – 16 A. Moc urządzeń zainstalowanych w jednym obwodzie nie może przekraczać 3,5 kW, a liczba punktów oświetleniowych nie może być większa niż 20, natomiast gniazd wtykowych nie więcej niż 10.

Przy zasilaniu z sieci trójfazowej rozdział na obwody powinien zapewniać możliwie równomierne obciążenie poszczególnych faz. Warto też podłączyć obwody tak, aby do każdego pomieszczenia doprowadzone było zasilanie z dwóch różnych faz, co w razie awarii jednej fazy umożliwi przynajmniej częściowe korzystanie z urządzeń elektrycznych w tym pomieszczeniu.

Jak zapewnić ogrzewanie podczas dłuższej nieobecności mieszkańców?

Technik HVAC MKB Madex:

Problem utrzymania tzw. temperatury dyżurnej (8 – 10 st. C) podczas dłuższej nieobecności mieszkańców dotyczy głównie domów ogrzewanych paliwem stałym. W czasie wyjazdu na ferie zimowe czy urlop nie zawsze można zapewnić opiekę nad domem połączoną z uzupełnianiem paliwa w kotle i kontrolą funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania. Problem ten można rozwiązać instalując w obiegu grzewczym kocioł elektryczny sterowany termostatem zamontowanym w jednym z pomieszczeń. Moc grzewcza takiego kotła może być o 50- 60 % mniejsza niż wynika to za zapotrzebowania mocy, gdyż będzie on utrzymywał znacznie niższą temperaturę niż przy normalnym użytkowaniu domu. Kocioł powinien być podłączony do niezależnego obwodu zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym o prądzie nominalnym dostosowanym do jego mocy. Dyżurne ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się wysoką niezawodnością i nie wymaga dozorowania. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, po załączeniu zasilania, kocioł samoczynnie wznowi swoje działanie. Ze względu na stosunkowo niską temperaturę utrzymywaną w pomieszczeniach, koszty utrzymania ogrzewania dyżurnego w taki sposób, nie będą wysokie.

 

Czy instalacja elektryczna w łazience wymaga specjalnego zabezpieczenia?

Elektryk MKB Madex:

Łazienka jest pomieszczeniem stwarzającym szczególnie duże zagrożenie porażenia prądem, dlatego przepisy narzucają określone wymagania dla instalowanego tam osprzętu. W łazience wydzielone są strefy wokół wanny lub brodzika i zależnie od odległości od tych urządzeń, instalacja elektryczna musi spełniać pewne wymagania. Strefa 0 i I obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny obrys wanny i w tym obszarze nie wolno instalować żadnych wyłączników, gniazd, urządzeń elektrycznych (z wyjątkiem podłączonych na stałe podgrzewaczy). Strefa II obejmuje obszar o szerokości do 60 cm od obrysu wanny bądź brodzika i można tam zamontować jedynie oprawy oświetleniowe bryzgoszczelne i w II klasie ochronności. Strefa III to obszar znajdujący się w odległości do 2,4 m od strefy II (czyli 3 m od krawędzi wanny). Dopuszczalne jest tam zamontowanie gniazd i wyłączników oraz urządzeń elektrycznych pod warunkiem zasilania ich z obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałanie 30 mA.

Skontaktuj się z nami – w celu poznania szczegółów wykonania takiej instalacji przez pracowników MKB MADEX:

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co mogło się stać z pralką, która nagle zrobiła się „chybotliwa”?

Hydraulik MKB Madex:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest utrata stabilności pralki. Może do tego dojść na skutek wykręcenia się którejś z regulowanych nóżek urządzenia. Przy okazji ponownej ich regulacji warto przeprowadzić poziomowanie pralki tak, aby zminimalizować wibracje w czasie obracania się bębna.

Co to jest wyłącznik nadprądowy i do czego służy?

Elektryk MKB Madex:

Wyłącznik nadprądowy jest przeznaczony do zabezpieczania obwodów przed przeciążeniem i zwarciem.

Ze względu na charakterystyki czasowo-prądowe dzielimy je na typy:

 • ochrona odbiorników o małej odporności na skutki przeciążeń termicznych i o małych prądach rozruchowych
 • ochrona odbiorników o małej odporności na skutki przeciążeń termicznych, lecz o znacznych wartościach prądu rozruchowego
 • ochrona odbiorników o dużej odporności na przeciążenia termiczne oraz dużych prądach rozruchowych.

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania i wykonania wszelkich instalacji elektrycznych.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów tych usług:

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co oznaczają napięcia 230/400V lub 400/690V na tabliczce znamionowej silnika ?

Projektant elektryk MKB Madex:

Zapis informuje na jakie napięcie zbudowany jest silnik.
230/400V – Uzwojenia silnika zbudowane na napięcie 230V. Silnik można więc połaczyć w trójkąt przy napięciu międzyfazowym 230V lub w gwiazdę na napiecie 400V. Ponieważ w Polsce nie ma napięcia międzyfazowego 230V silnik ten można pracować jedynie połączony w gwiazdę.
400/690V – Uzwojenie silnika zbudowane na napięcie 400V. Silnik pracuje w Δ przy napięciu 400V lub w γ napięciu 690V. Silnik o takim oznaczeniu można uruchamiać za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt Δ / γ.

Firma MKB Madex pomoże Ci dobrać silnik odpowiedni do Twoich potrzeb i instalacji oraz oferuje pomoc w jego zakupie, instalacji i późniejszym serwisie.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów tych usług:
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czy można podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednego agregatu?

Projektant HVAC MKB Madex:

Rozwiązanie takie nazywa się MULTI-SPLIT. Przed zakupem systemu trzeba odpowiednio dobrać agregat pod kątem mocy oraz pod kątem ilości przyłączy dla jednostek wewnętrznych.
W przypadku pojedynczego już zamontowanego klimatyzatora typu split jest niemożliwym zamontowanie kolejnej jednostki wewnętrznej.

Firma MKB Madex zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru optymalnego rozwiązania.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Skąd mam wiedzieć jaki klimatyzator wybrać dla mojego domu/biura?

Projektant HVAC MKB Madex:

Przy doborze właściwego urządzenia należy uwzględnić wiele czynników: powierzchnię pomieszczeń, liczba i rozmiary okien, rodzaj izolacji cieplnej, a nawet liczbę przebywających osób.

Firma MKB Madex zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru optymalnego rozwiązania.
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co daje klimatyzacja?

Projektant HVAC MKB Madex:

Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą panującą w jego bezpośrednim otoczeniu. Udowodniono, że wysokie temperatury sprzyjają występowaniu wypadków. Optymalną temperaturą jest temp. 20 st c. Gdy jest zbyt gorąco spada wydajność umysłowa i rytm pracy. Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne pozwalają na wytworzenie czystego, zdrowego i świeżego powietrza, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pojawieniu się mikrobakterii
Reasumując klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, pozwala stworzyć warunki z odpowiednią temperaturą i wilgotnością, w których użytkownik czuje się jak najlepiej.

Firma MKB Madex zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru optymalnego rozwiązania.
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jaki jest wpływ klimatyzacji na zdrowie?

Projektant HVAC MKB Madex:

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Kurz, dym, bakterie, wirusy, pleśń, grzyby i gazy krążą po całym budynku a energooszczędne technologie budowania domów i budynków zmniejszyły naturalną wentylację świeżego powietrza. Zmniejsza to koszty ich ogrzania lub chłodzenia, ale jednocześnie powoduje utrzymywanie się wysokiego poziomu wilgotności z powodu codziennej recyrkulacji tego samego powietrza i znajdujących się w nim zanieczyszczeń.
Sposobem na zmniejszenie ich stężenia jest właśnie klimatyzacja, która wentyluje, filtruje i kontroluje wilgotność powietrza.

Firma MKB Madex zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru optymalnego rozwiązania.
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co znaczy „wysoka jakość powietrza”?

Projektant HVAC MKB Madex:

W czasach, w których średnio spędzamy 20 godzin dziennie wewnątrz pomieszczeń i samochodów musimy zwracać szczególną uwagę na to, czym oddychamy – czyli co unosi się w środku. Obecnie stosowane w klimatyzatorach rozwiązania pozwalają tym urządzeniom na znacznie więcej niż tylko dbanie o temperaturę i wilgotność powietrza.

Przez „jakość powietrza” rozumiemy też usuwanie z niego nieprzyjemnych zapachów, alergenów, bakterii, kurzu, roztoczy oraz zapewnienie odpowiednio dużej ilości naładowanych ujemnie jonów.
Te czynniki w rzeczywistości podnoszą jakość powietrza i przyczyniają się do zapewnienia ludziom zdrowia i dobrego samopoczucia.

Firma MKB Madex zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru optymalnego rozwiązania.
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co to jest obciążalność prądowa wyjść?

Projektant LED MKB Madex:

Obciążalność prądowa wyjść to parametr elektryczny określający jak dużo urządzeń możemy podłączyć do wyjścia danego sterownika. A konkretnie jak dużym prądem możemy dane wyjście obciążyć aby nie spowodować jego uszkodzenia (przegrzania/spalenia).
Dlaczego jednak podaje się prąd a nie moc? Dlatego że dla tranzystora (który jest elementem wykonawczym na wyjściu sterownika) znacznie ważniejszy niż moc jest prąd, jaki przez niego płynie ponieważ to właśnie prąd głównie rozgrzewa tranzystor (choć napięcie i czas również mają swój udział) i może go uszkodzić. A ponieważ moc [W] to prąd [A] razy napięcie [V] to łatwo obliczyć jaką moc (w zależności od napięcia zasilania) możemy podłączyć pod dane wyjście.
Przykładowo nasz ściemniacz dla LED EC-11D posiada 3 wyjścia o obciążalności prądowej 2.5 A. Jeśli więc zasilimy ten ściemniacz napięciem 12 V to do każdego z wyjść możemy podłączyć 30 W. Jeśli jednak podniesiemy napięcie zasilania do 24 V to każde wyjście obsłuży aż 60 W. Z tego powodu czasem warto rozważyć podniesienie napięcia zasilania i zastosowanie oświetlenia LED na wyższe napięcie.

A co zrobić w sytuacji, gdzie chcemy podłączyć źródła światła LED o mocy większej niż ściemniacz lub sterownik może obsłużyć? Podłączenie ich do sterownika/ściemniacza spowoduje uszkodzenie jego wyjść, więc nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji musimy skorzystać z urządzenia zwanego wzmacniaczem dla LED lub ekspanderem. Ewentualnie rozbić sobie oświetlenie diodowe na kilka mniejszych obwodów i do każdego zastosować osobny sterownik lub ściemniacz LED.

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Dlaczego przekrój przewodów zasilających dla LED ma duże znaczenie?

Elektryk MKB Madex:

Dobór odpowiedniego przekroju przewodów zasilających systemy oświetlenia LED to bardzo ważny element tych instalacji, choć niestety bardzo często zaniedbywany lub wręcz pomijany podczas projektowania lub instalowania. Prawdopodobnie wynika to z niewiedzy osób projektujących lub wykonujących takie instalacje. Taka niewiedza potrafi jednak doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji prowadzących w najgorszym wypadku nawet do pożaru.
Otóż każdy, nawet najlepszy przewód nie jest idealnym przewodnikiem i stanowi dla prądu jakiś opór. Im większa długość tego przewodu oraz mniejszy przekrój tym opór większy. Z prawa Ohma wynika, że jeśli prąd płynie przez opór to pojawia się na tym oporze spadek napięcia. Więc na przewodzie, w którym płynie prąd również taki spadek napięcia się pojawi. W praktyce oznacza to co najmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze na końcu tego przewodu dostaniemy napięcie niższe od zasilającego o wartość spadku napięcia. Po drugie to stracone napięcie zostanie przez przewód zamienione na ciepło. Im większy prąd płynie w takim przewodzie tym większy spadek napięcia oraz moc wydzielana w postaci ciepła.
Oba te zjawiska są dla nas bardzo niepożądane i podstawowym sposobem na ich uniknięcie jest zapewnienie właściwego przekroju przewodów oraz minimalizowanie długości połączeń doprowadzających duże prądy. W tym ostatnim przydają się wzmacniacze dla LED, które pozwalają rozproszyć instalację na kilka mniejszych ale sterowanych z jednego miejsca. Przewody sygnałowe do wzmacniacza mogą być nawet bardzo długie i dzięki temu przewody zasilające możemy skrócić do minimum instalując zasilacz i wzmacniacz tuż obok podłączanego obwodu..

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czy oświetlenie LED-owe jest szkodliwe ?

Inspektor Nadzoru MKB Madex:

Nie jest szkodliwe, wręcz przeciwnie: dzięki brakowi promieniowania UV i IR, diody LED szybko znalazły zastosowanie w oświetleniu wrażliwych na te promieniowania eksponatów w muzeach, galeriach oraz w iluminacji zabytków.

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jakie korzyści daje oświetlenie LED?

Inspektor Nadzoru MKB Madex:

Oświetlenie LED to:

 • niższe rachunki za zużycie energii
 • bardzo efektywne oświetlenie, które odmieni wnętrze każdego pomieszczenia
 • bardzo ładne barwy świecenia
 • idealnie rozpraszane światło
 • bardzo długa żywotność ok. 50 000 godzin
 • dużo możliwości z zakresu montażu
 • bezpieczeństwo w użytkowaniu
 • nieograniczone możliwości stosowania oświetlenia LED
 • super jasne diody
 • oświetlenie LED może towarzyszyć zwykłemu oświetleniu dodając uroku lub całkowicie je zastąpić

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co oznacza określenie „barwa świecenia”?

Elektryk MKB Madex:

Barwa świecenia oznacza odcień światła emitowanego przez diody LED. W języku bardziej profesjonalnym jest to po prostu temperatura barwowa mierzona w Kelwinach (K). Poniżej przedstawiamy dostępne barwy świecenia wraz z zakresem temperatur:
biała ciepła – 2800-3200 K. Najbardziej zbliżone do światła emitowanego przez żarówki starego typu, ale nie aż tak bardzo żółte. Ma bardziej zrównoważony rozkład barw składowych niż tradycyjne żarówki. Polecane do pomieszczeń mieszkalnych typu salon, sypialnia. Czyni pomieszczenie przytulnym, uspokaja i rozluźnia
biała naturalna – 4000-4500K. Światło z większym udziałem krótkich chłodniejszych fal. Barwą przypomina typowo białe, jasne światło dzienne. Zalecane jest do pomieszczeń użytkowych typu biura, urzędy, gabinety itp. Pobudza, jest idealne do czytania ze względu na bardzo dobry wskaźnik oddawania barw.
 biała zimna – 5500-6500K. Światło zimne, czyli bardzo intensywnie białe, czasami wpadające w odcienie niebieskiego. Idealne do hal, magazynów czy pomieszczeń typu gabinety dentystyczne.

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jaka jest różnica między żarówkami LED a żarówkami tradycyjnymi?

Elektryk MKB Madex:

Na rynku coraz więcej pojawia się żarówek LED, które powoli zastępują tradycyjne żarówki. Ich ceny są zdecydowanie wyższe, ale w perspektywie czasu jest to bardzo opłacalna inwestycja. Żarówki LED charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii, co wpływa na rachunki za prąd. Poza tym mają dużo większą żywotność ok. 50 000 godzin czyli 2083 dni, czyli prawie 6 lat !!! W ofercie na żarówki LED możemy znaleźć żarówki o  różnych mocach i barwach świecenia, w zależności od miejsca instalacji żarówki.  Nowością jaka pojawia się na rynku są żarówki RGB sterowane pilotem bezprzewodowym. Dzięki takim żarówkom możemy nie ruszając się z miejsca włączać lub wyłączać światło, zmieniać jasność świecenia oraz co najważniejsze zmieniać kolor świecenia żarówki lub grupy żarówek.

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czym jest taśma RGB?

Elektryk MKB Madex:

Taśma RGB jest to taśma LED, która dzięki diodom 3-chipowym RGB  może świecić światłem o dowolnej barwie, którą można uzyskać dzięki sumowaniu trzech barw podstawowych RGB (czerwonyzielonyniebieski). Taśma RGB wymaga użycia sterownika RGB, dzięki któremu możliwa jest regulacja barwy oraz jasności świecenia. Zasilanie taśmy RGB wymaga również zasilacza 12 V DC, który zasila sterownik RGB. Sterownik RGB jest natomiast bezpośrednio podłączony do taśmy LED czterema przewodami zasilającymi. Taśma LED RGB daje wspaniały efekt przy podświetleniu sufitów, wnęk, półek, szafek, łazienek i wielu innych..

Firma MKB Madex świadczy usługi projektowania, sprzedaży i montażu oświetlenia LED.

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w projekcie oświetlenia LED i wyborze odpowiednich źródeł światła LED.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co to jest taśma LED?

Elektryk MKB Madex:

Taśma LED jest nowym produktem oświetleniowym. Jest to pasek o dowolnej długości, na którym umieszczone są diody LED SMD. Taśma LED może być elastyczna dzięki czemu ma bardzo dużo zastosowań w oświetleniu. Są różne rodzaje taśm LED w zależności od rodzaju diod SMD oraz od ilości diod LED na metr taśmy . Są taśmy jednokolorowe oraz taśmy RGB. Taśmy jednokolorowe mają zazwyczaj diody SMD 3528 i SMD 5050. Najczęściej dostępne taśmy LED SMD 3528 mają 30 diod na metr, 60 diod na metr, 96 diod na metr lub 120 diod na metr. Taśmy RGB mają diody SMD 5050, ponieważ dioda RGB jest trzy-chipową diodą składającą się z trzech diod R, G i B (czyli diody czerwonej, zielonej i niebieskiej). Taśmy RGB mogą mieć 30 diod na metr lub 60 diod na metr. Ważną cechą taśmy LED jest możliwość ich cięcia na dowolnej długości odcinki. W zależności od rodzaju, taśmy LED możemy ciąć co 10 cm, co 5 cm, co 3,1 cm oraz co 2,5 cm. Taśmy LED mogą być wodoodporne IP 54 lub IP 68. Taśmy LED zasilane są zazwyczaj 12 V DC.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czy klimatyzacja oszczędza energię?

Projektant HVAC MKB Madex:

Tak. Dzięki technologii termodynamicznej stosowanej w systemach klimatyzacji możliwe jest odzyskiwanie energii naturalnie występującej w środowisku – odczuwalnej jako temperatura powietrza i ziemi. Przekłada się to na znaczne oszczędności przy płaceniu za energię a jednocześnie pozwala cieszyć się komfortem posiadania klimatyzacji (zwłaszcza w okresie letnim).

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych?

Inspektor Nadzoru MKB Madex:

Obowiązek czyszczenia klimatyzacji, w tym, w pomieszczeniach biurowych – wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Niemniej jednak, każda osoba mająca klimatyzator powinna nie tylko wiedzieć jak się nim posługiwać, ale również jak o niego zadbać, by służył przez długi czas. Do uzyskania tego efektu konieczne jest serwisowanie okresowo urządzenia. Serwis należy przeprowadzać dwa razy w roku w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Czego możemy oczekiwać od klimatyzatora przenośnego?

Technik HVAC MKB Madex:

Stanowczo odradzamy to rozwiązanie. Klimatyzatory przenośne są najtańszym rozwiązaniem nie wymagającym trwałego montażu. Agregat jest wbudowany razem z parownikiem, co czyni je tak zwanym „monoblokiem”. Można je nabyć w hipermarkecie i szybko wdrożyć do pracy. 

Niestety to już koniec zalet więc opiszemy wady tego rozwiązania:

 • Duży hałas w pomieszczeniu spowodowany silnym podmuchem i pracującą sprężarką
 • Niska wydajność przekładająca się na dużą konsumpcję energii elektrycznej. Klimatyzator przenośny o   mocy chłodniczej 5 kW może być z powodzeniem zatąpiony przez naścienny o mocy 2,5 kW
 • W trakcie upałów wydajność jest tak niska, że odczuwalny jest jedynie bezpośredni nadmuch co skutkuje przeziębianiem się
 • W dolnej części urządzenia zbiera się woda i trzeba ją regularnie usuwać
 • Są to urządzenia jednorazowe a ich czas życia to jeden-dwa sezony. Brak części zamiennych i ich zwarta budowa powodują, że brakuje chętnych do obsługi i naprawy
 • Urządzenie wciąga powietrze i dzieli je na dwie części jedną część schładza i wypuszcza w pomieszczeniu a drugą przegrzewa i wyrzuca na zewnątrz lokalu
 • Ściana rury odprowadzającej oddaje spore ilości ciepła w chłodzonym pomieszczeniu a w miejsce wydalonego powietrza nachodzi ciepłe z innych pomieszczeń
 • Na potrzeby rury odprowadzającej należy wykonać sporej średnicy otwór w ścianie. Jeżeli przegrzane powietrze jest odprowadzane przez uchylone okno, wtedy podciśnienie wytworzone przez klimatyzator wciąga brakujące powietrze bezpośrednio z zewnątrz
 • Taki klimatyzator zajmuje dużo miejsca w pomieszczeniu
 • Ze względu na niską wydajność urządzenia, sprężarki pracują prawie cały czas powodując hałas oraz szybkie zużycie.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Dlaczego wykonywanie serwisów jest takie ważne?

Technik HVAC MKB Madex:

Pierwsze serwisy po montażu są szczególnie ważne ponieważ pozwalają skontrolować istotne elementy montażu. Każdy producent wymaga minimum 2 przeglądów w każdym roku aby gwarancja była ważna. Należy założyć, że z każdego klimatyzatora uchodzi mniejsza lub większa ilość czynnika chłodniczego z upływem każdego roku. Nawet niewielki niedobór czynnika spowoduje mniejszą wydajność a tym samym większe zużycie prądu. Większe braki czynnika powodują przegrzewanie a nawet zacieranie sprężarki oraz zupełny brak efektu chłodzenia/grzania. Pozostaje jeszcze kwestia odkażania. Odkażanie i czyszczenie filtrów chroni nas przed grzybami, roztoczami oraz bakteriami a urządzenie przed przeciążeniem i nieodwracalnym zanieczyszczeniem. Niestety większość firm podejmujących się serwisowania nie stosuje prawdziwie odkażających preparatów do klimatyzacji, lecz zwykłe detergenty ponieważ preparaty specjalistyczne są bardzo drogie. My zawsze używamy odpowiednich środków posiadających wymagane certyfikaty i atesty.

Klimatyzatory naścienne i kasetonowe często stosuje się w biurach oraz mieszkaniach gdzie szczególnie ważna jest jakość powietrza.


Należy pamiętać, że taca ociekowa jednostki wewnętrznej czyli parownika jest miejscem w którym gromadzi się woda tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów. Z tego powodu niezbędne jest regularne odkażanie klimatyzatorów. Do odkażania służą specjalne preparaty grzybobójcze oraz bakteriobójcze.

Procedura serwisowa zawiera wiele czynności takich jak:

 • czyszczenie filtra i samego parownika
 • czyszczenie skraplacza
 • odkażanie parownika
 • udrażnianie odpływu kondensatu
 • kontrola podłączeń elektrycznych
 • kontrola stanu czynnika chłodniczego w układzie
 • test pilota bezprzewodowego jednostki naściennej
 • osłuchanie agregatu
 • ocena sprawności klimatyzatora

Często agregat klimatyzacyjny znajduje się w trudno dostępnym miejscu co znacznie komplikuje wykonywanie prac serwisowych. Serwisy-przeglądy klimatyzatorów powinny wykonywać osoby najbardziej doświadczone. Zdarza się bardzo często, że doświadczony technik, w porę wykrywa zbliżające się problemy nawet za pomocą słuchu czy prostych oględzin.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jak sprawdzić czy licznik energii poprawnie wskazuje?

Elektryk MKB Madex:

Należy wykonać następujące czynności:

 • Wyłączyć wszystkie odbiory i podłączyć jeden o znanej mocy np. 1kW
 • Zmierzyć czas [w sekundach] jednego obrotu tarczy licznika
 • Podzielić 3600 przez czas jednego obrotu tarczy licznika
 • Otrzymany wynik podzielić przez stałą licznika, która jest napisana gdzieś na liczniku w [obr/kW]
 • Otrzymany wynik powinien dać 1 czyli 1kW

Oczywiście, jest to wyłącznie metoda nieprofesjonalna i mogąca jedynie wskazać na konieczność przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy. W takim przypadku należy zgłosić sprawę do dystrybutora energii.

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Co zrobić gdy często „wysiadają korki” (bezpieczniki)?

Elektryk MKB Madex:

Poproś elektryka o sprawdzenie stanu technicznego domowej instalacji elektrycznej. Być może instalacja wymaga modernizacji.

Dobrze, aby w mieszkaniu były wydzielone odrębne obwody elektryczne:

 • oświetleniowy,
 • dla gniazd wtykowych w łazience i kuchni
 • dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

W  w przypadku awarii pozbawiony prądu jest tylko jeden obwód, a z reszty urządzeń możesz swobodnie korzystać, ponieważ każdy obwód zabezpieczony będzie oddzielnym bezpiecznikiem. Do czasu przebudowy instalacji elektrycznej staraj się nie włączać wszystkich urządzeń elektrycznych jednocześnie.

Firma MKB Madex świadczy usługi diagnozowania i usuwania przyczyn częstego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych.

Zapytaj o koszt przeprowadzenia badania:
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Jaki powinien być zakres okresowych pomiarów instalacji elektrycznej?

Elektryk MKB Madex:

Zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-6 w skład okresowych badań instalacji elektrycznej w budynku powinny wejść następujące badania i pomiary:

 • oględziny instalacji (nie wolno zaniedbywać tego punktu, od dokładnych oględzin powinno się zaczynać każde badania instalacji, jest to bardzo ważny element sprawdzenia instalacji elektrycznej, ponieważ prawidłowo wykonane oględziny pozwalają ujawnić wiele niesprawności instalacji wywołujących zagrożenie porażeniem lub pożarem)
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia i odniesienie uzyskanych wartości do wcześniej wyznaczonych wartości dopuszczalnych
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych – jest to bardzo ważny pomiar z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
 • sprawdzenie ochrony w obwodach typu SELV i PELV (jeśli występują)
 • pomiary i odniesienie do wartości wymaganej rezystancji uziomu

Firma MKB Madex wykonuje okresowe pomiary instalacji elektrycznych.

Zapytaj o koszt przeprowadzenia pomiarów:
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Kto może wykonać pomiary elektryczne?

Elektryk MKB Madex:

Pomiary i badania elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, gdyż tylko to daje gwarancję rzetelnych wyników pomiarów.

Niestety, w chwili obecnej dość często zdarzają się uszkodzenia instalacji elektrycznych podczas pomiarów, spowodowane niewiedzą i brakiem doświadczenia u osób podejmujących się wykonania tych badań.

Należy pamiętać, że pomyłki mogą zdarzyć się nawet najlepszym fachowcom, w związku z tym przed zleceniem pomiarów zawsze należy upewnić się, czy osoba, która będzie je wykonywała posiada odpowiednie ubezpieczenie na wypadek gdyby doszło do jakiejś szkody.

Dodatkowo Prawo Budowlane w artykule 62 mówi:

„Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, (…) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych”

W praktyce oznacza to, że aby sporządzony po pomiarach protokół miał moc prawną, osoba, która go wystawia powinna legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno – pomiarowych.

Firma MKB Madex wykonuje pomiary elektryczne każdego rodzaju instalacji. Zapytaj o koszt wykonania pomiaru:
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne?

Elektryk MKB Madex:

Pomiary elektryczne należy wykonać w każdej nowej i modernizowanej instalacji przed dopuszczeniem jej do użytku. Dodatkowo musimy wykonywać badania okresowe, ich częstotliwość określa Ustawa Prawo Budowlane (art. 62), która mówi:

„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej”

Dodatkowo stwierdzenie „nie rzadziej niż raz na 5 lat” precyzuje Polska Norma PN-HD 60364-6, która podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy:

 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia
 • obiekty komunalne;
 • tereny budowy;
 • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Dobrą praktyką inżynierską jest stosowanie w tych obiektach okresu 1 roku pomiędzy badaniami okresowymi.

Ponadto Norma zaleca, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany – dla osoby wykonującej sprawdzenie okresowe – przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego.

Firma MKB Madex wykonuje pomiary elektryczne każdego rodzaju instalacji.

Zapytaj o koszt wykonania pomiaru.
GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl

Do kogo adresowana jest usługa Pogotowie Techniczne 24h ?

Koordynator Techniczny MKB Madex:

Usługa Pogotowie Techniczne 24h kierowana jest do Klientów z dwóch obszarów: właściciele domów i mieszkań oraz zarządcy obiektów komercyjnych.

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne?

Inspektor Nadzoru MKB Madex:

Inspekcję (badanie termowizyjne) stosuje się zarówno w obiektach (instalacjach) komercyjnych i przemysłowych, jak w budownictwie mieszkaniowym. Główną zaletą tego rodzaju badania jest możliwość  wykonania go na działającej instalacji, bez konieczności jej wyłączania.

Kiedy warto wykonać badanie termowizyjne obiektu lub instalacji:

 • gdy rachunki za ciepło są wysokie
 • gdy efektywność ogrzewania jest zadowalająca, ale poziom strat ciepła jest zbyt wysoki
 • gdy chcemy określić jakość wykonanej izolacji ścian czy stropodachów
 • gdy istnieje obawa, że stosowane maszyny i urządzenia narażone są na awarię spowodowaną przegrzaniem
 • gdy planujemy modernizację budynku

GSM: +48 602 624 363
email: biuro@mkb-madex.pl