Kontrole i pomiary

W ramach usług serwisowych  wykonujemy przeglądy okresowe i pomiary systemów i instalacji. Dzięki precyzyjnym pomiarom zwiększamy bezpieczeństwo instalacji oraz jej użytkowników, a także dbamy o zgodność z obowiązującymi przepisami. Do wszystkich wykonywanych prac prowadzimy pełną dokumentację – stanowi ona potwierdzenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w przypadku ewentualnych kontroli.

Kontrole i pomiary możemy wykonywać w ramach okresowych przeglądów, a także doraźnie, jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów i instalacji lub podejrzewają Państwo, że mogły one ulec uszkodzeniu.

Przeglądy okresowe urządzeń obejmują:

 • pomiar obciążenia i napięć systemu,
 • pomiar temperatury otoczenia pracy systemu i weryfikacja warunków wentylacji i chłodzenia,
 • weryfikacja parametrów kompensacji,
 • weryfikacja stanu pracy poszczególnych prostowników (napięcie, prąd obciążenia),
 • weryfikacja ograniczenia prądowego prostowników,
 • weryfikacja i ew. kalibracja wartości wyświetlanych przez sterownik siłowni z wartościami zmierzonymi,
 • weryfikacja ciągłości oraz stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych,
 • weryfikacja stanu instalacji uziemiającej,
 • weryfikacja generowania alarmów i powiadamiania,
 • oględziny i oczyszczenie urządzeń,
 • sporządzenie protokołu,
 • wpis do Książki Serwisowej wykonanych czynności oraz pomierzonych parametrów.

Przykłady pomiarów elektrycznych:

 • pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 1faz.
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 3faz.
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych
 • pomiar rezystancji uziemień odgromowych
 • pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli zwarcia obwodów zabezp. RCD
 • sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 3 – fazowego niskiego napięcia
 • badanie linii kablowej n.n
 • badanie linii kablowej (kabel sygnalizacyjny)

Świadczymy szeroką ofertę serwisową

POGOTOWIE TECHNICZNE 24H

Profesjonalne, całodobowe Pogotowie Techniczne dzięki powołaniu oddziałów firmy w każdym województwie i w nagłych sytuacjach wystarczy jeden telefon.

OPIEKA TECHNICZNA

Techniczna obsługa nieruchomości obejmuje, między innymi, wszelkie czynności związane z prawidłowym i nie uciążliwym funkcjonowaniem budynków.

ELEKTRYKA

Oferujemy profesjonalne usługi elektryczne. Kompleksowe instalacje, rzetelne naprawy oraz serwis i konserwacja już istniejących instalacji.

INSTALACJE NISKONAPIĘCIOWE I SIECI STRUKTURALNE

Nasze systemy alarmowe i inne instalacje teletechniczne wykonane są w oparciu o wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt.

KONTROLE I POMIARY

Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia powinna być wykonana po zakończeniu budowy, przebudowy lub remontu instalacji.

PROJEKTY I DOKUMENTACJA

Elementem uzyskiwania wysokiej jakości produktu finalnego jest prawidłowa dokumentacja procesu wytwarzania i samego projektu.

WYKOŃCZENIA WNETRZ

Wykonujemy kompleksowo prace wykończeniowe, realizujemy projekty aranżacji wnętrz, świadczymy usługi remontowo – budowlane.

CONSULTING

Świadczymy profesjonalne usługi konsultacyjne w zakresie obsługi księgowej i doradztwa prawnego. Zapewniamy bezpieczeństwo podpisywania umów.

NAPRAWA FOTELI STOMATOLOGICZNYCH

Oferujemy skuteczną naprawę foteli stomatologicznych, zapewniając pełną sprawność i komfort użytkowania, aby sprostać wymaganiom gabinetów dentystycznych.

NAPRAWA KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH

Specjalizujemy się w precyzyjnej naprawie końcówek stomatologicznych, gwarantując pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo sprzętu dla profesjonalistów dentystycznych.

NAPRAWA SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Nasza firma oferuje profesjonalną naprawę sprzętu stomatologicznego, zapewniając kompleksowe usługi serwisowe, które spełniają najwyższe standardy branżowe.

SERWIS UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Specjalizujemy się w kompleksowym serwisie i naprawie unitów stomatologicznych, zapewniającej wysoką jakość obsługi dla profesjonalistów dentystycznych.